Norsk frivillighet i rumenske distrikter

Det beste med frivillighet er at folk som ellers ikke kjenner hverandre gjør en felles innsats for å oppnå samme mål.

"Det beste med frivillighet er at folk som ellers ikke kjenner hverandre gjør en felles innsats for å oppnå samme mål", sier Varga Józsi, frivillig i prosjektet "Youth from Romania and Norway – Promoters of civic volunteering in community" finansiert gjennom NGO-programmet i Romania. Det EØS-prosjektet er et initiativ av Ruhama stiftelsen og gjennomført sammen med Bergen kommune. Józsi er 21 år gammel og studerer medisin ved universitetet i Oradea, Romania. Han ønsket å møte nye mennesker og utvikle seg selv så han meldte seg frivillig for å arbeide for rom-samfunnet i landsbyen Diosig, der han selv kommer fra. Sammen med unge frivillige fra Norge deltok han i møter med lokale myndigheter der de forsøkte å finne løsninger for lokalsamfunnets behov. De arrangerte kunstneriske opptredener og informerte lokalbefolkningen om deres rettigheter og om institusjoner som kan være behjelpelige i forskjellige situasjoner. «Hver gang jeg snakker med mine venner om frivillighet prøver jeg å forklare dem fordelene ved å være frivillig. Det gir deg opplevelser som du ikke finner et annet sted», sier Józsi.

Det er fortsatt mange rumenere som mener at frivillig arbeid er bare en meningsløst, ubetalt aktivitet, uten umiddelbare fordeler. Mangelen på tillit og motvilje til å bli involvert i frivillige aktiviteter er utbredt spesielt blant voksne og eldre mennesker. Ifølge CAF World Giving Index 2015, rundt 7% av rumenere er involvert i frivillig virksomhet og Romania er fortsatt et land der de fleste frivillige er mellom 15 og 30 år.

picture 1

"Prosjektet implementert av Ruhama Stiftelsen i Bihor området retter seg inn mot behovet for å påvirke lokale myndigheter til å ta riktige beslutninger, for å bedre situasjonen for ungdom som lever i områder utsatt for sosial ekskludering. Ungdom har sjansen til å gjøre sin stemme hørt av de voksne som bestemmer hvilke tiltak skal implementeres. De har lært deltakende metoder fra de norske frivillige fra Bergen kommunes lokale ungdomsråd. Samtidig, gjennom prosjektet arbeider Roma frivillige fra Bihor og norske frivillige sammen, utvikler en ny kultur, tilbringer tid sammen og organiserer aktiviteter for lokalsamfunnet og lokale myndigheter fra Romania og Norge", sier Tina Daragiu, prosjektleder ved Ruhama Stiftelsen. Å jobbe som frivillig øker selvtilliten, enten man gjør det for en sak eller for selvutvikling. Å gjøre noe for lokalsamfunnet styrker og mobiliserer unge rom til å skape noe positivt for seg selv og for andre, samtidig som det forsterker følelsen av tilhørighet i samfunnet.

foto 2

Over 200 frivillige fra 5 territoriell-administrative enheter var involvert og over 100 frivillige deltar fortsatt aktivt i prosjektaktiviteter. Bergen kommune, som partner, ga inspirasjon de unge frivillige til å lykkes i å utfordre de offentlige beslutningstakerne ved å rette et sterkt søkelys mot lokalsamfunnets behov. Med over 20 års erfaring fra samfunnsbygging, bidro Bergen kommune til å skape engasjement for samfunnsendring.

****

Vanligvis foregår frivillig aktivitet ved egne sentre, ved hovedkvarteret til frivillige organisasjoner eller i "lokalsamfunnet". Det skjer stort sett i byene. Men Adina Stiftelsen gjennomførte et Ny Start prosjekt i et landlig område i Romania nettopp for å motivere frivillige til å tilby noen timer med hjelp og emosjonell støtte for vanskeligstilte familier. Ny Start er et nytt konsept i Romania. Det hjelper familier med minst ett barn under skolealder. Ideen om denne type arbeid ble adoptert fra den norske organisasjonen Kirkens Bymisjon, Bergen. Adina Stiftelsen, sammen med Kirkens Bymisjon, Bergen gjennomførte prosjektet "I, an Oltenia-based peasant, need an education!". Ana Dobre, fra landsbyen Goieşti, er en av de frivillige i prosjektet. To ganger i uken går hun til en rom-familie for å leke med, og sosialisere barna og snakke med de voksne. "Jeg er veldig fornøyd når jeg kommer hjem. Da de skjønte at vi ikke var der for å be om noe, at vi bare ønsker å lytte og å hjelpe der det er mulig, begynte de å stole på oss", sier Ana Dobre. Hun er 49 år gammel, har fire barn selv og jobber for postkontoret i landsbyen.

****

Det er over 50 prosjekter i Romania som er dedikert til frivillig arbeid og finansiert gjennom NGO-programmet. Men utover dette er frivillighet en felles aktivitet for mange andre prosjekter. "Mange av disse prosjektene er gjennomført kun takket være hjelp fra frivillige. Det er stor fokus på å utvikle frivillighetssentraler, øke bevisstheten om frivillig arbeid og fordelene ved det, samt øke antall frivillige som bidrar til prosjekter. De frivillige som bidrar er fra ulike grupper: mennesker med nedsatt funksjonsevne, Roma, HIV-bærere, synshemmede eller foreldre", sier Tudor Cojocariu, tilskuddskonsulent innenfor NGO-programmet.

****

Les mer om NGO-programmet og programoperatøren i Romania her.

Les mer om EØS-midlene her.

 Article published on 30 March 2016
This article has been last modifed on 30 March 2016