Norge og Slovakia sammen mot korrupsjon

Transparency International (TI) har i flere år arbeidet for større åpenhet og bedre tilgang for offentligheten til opplysninger om egentlige eiere av selskaper. I april 2016 var Transparency International Slovakia på et studiebesøk i Norge.

Vertskap for besøket var Transperancy International Norge. De to organisasjonene har en felles interesse i å studere nærmere prosessen rundt åpenhet om eierskap og selskapsstrukturer ettersom disse er sentrale elementer i arbeidet mor korrupsjon, hvitvasking og skattekriminalitet nasjonalt og internasjonalt. 

TI Norge har vært en av pådriverne til en viktig prosess for å få på plass et lovhjemlet søkbar eierskapsregister. Mange sivilsamfunnsaktører har gjort en felles innsats for at regjeringen skal igangsette dette arbeidet.

Under TI Slovakias besøk til Norge, fikk delegasjonen fra Slovakia sammen med TI representantene fra Norge møte de aller fleste aktørene som har vært med i denne prosessen. Møtene ga TI Slovakia og TI Norge en bedre forståelse av hvorfor det haster med å få på plass en løsning. I følge TI Norge er dette et problem som krever globale løsninger.

TI Slovakia og TI Norge hadde møter med Tax Justice Network Norge, Sivilombudsmannen, Finans Norge, journalist Vegard Venli fra Kommunal Rapport og Presseforbundet.

Les mer og last ned TI Norges notat her.

 

Foto: TI Norge.

Besøket var støttet av NGO-programet i Slovakia.  

Les mer om EØS-midlene her.

 


Article published on 05 July 2016