28 Sep 2016

Norsk modell for ressursforvaltning vurderes i Polen

Polen har ingen helhetlig strategi for forvaltning av naturressurser, inkludert fossilt brensel, mineraler, vann, luft, jord og skog. Å ha en slik strategi er viktig ettersom en fornuftig forvaltning av naturressurser vil ha en positiv innvirkning på livskvaliteten for nåværende og fremtidige generasjoner av polakker. Med bidrag fra Fridtjof Nansen Institutt har demosEUROPA implementert et prosjekt med mål om å endre og bedre naturressursforvaltningen i Polen.
Read more...

27 Sep 2016

Norsk-latvisk samarbeid for å bedre diabetesomsorg

70 barn får årlig diabetes type 1. i Latvia. Alle må gjennom en 5 dagers opplæring av en diabetessykepleier ved barnesykehuset i Riga. Dette er landets eneste diabetessykepleier. Et samarbeidsprosjekt mellom Diabetesforbundet og den latviske Diabetesføderasjonen under NGO-programmet sikter på å endre denne situasjonen.
Read more...

16 Sep 2016

Amnesty Norges engasjement i Sentral- og Øst-Europa

Med støtte fra NGO-programmene under EØS-midlene har Amnesty Norge vært partner i tre ulike prosjekter sammen med Amnesty International Polen, Amnesty International Tsjekkia og Amnesty International Slovakia. Hvert prosjekt har hatt et bestemt og målrettet fokus i samsvar med prinsippene NGO-programmene er bygget på.
Read more...

15 Sep 2016

Fra studietur til samarbeid; fra samarbeid til resultater

Gjennom to prosjekter støttet av NGO-programmet i Polen, har norske organisasjoner vært med på å øke bevisstheten i organisasjoner, bedrifter og beslutningstakere i Polen rundt sosiale og miljømessige hensyn for bærekraftig utvikling (CSR).
Read more...

18 Aug 2016

Strengthening civil society in Hungary

The project ‘Glassvillage’ has increased the knowledge and awareness of NGOs, citizens, and local elected representatives of their rights to access and publish public information.
Read more...

05 Jul 2016

Norge og Slovakia sammen mot korrupsjon

Transparency International (TI) har i flere år arbeidet for større åpenhet og bedre tilgang for offentligheten til opplysninger om egentlige eiere av selskaper. I april 2016 var Transparency International Slovakia på et studiebesøk i Norge.
Read more...

20 Jun 2016

Bilateral event in Croatia – Sharing perspectives towards cooperation

The National Foundation for Civil Society Development acting as the operator of NGO Fund in Croatia in the context of the EEA and Norway grants have in cooperation with the donors organized a bilateral meeting on 13th and 14th of June at the IMPACT – European Centre for Cross-Sector Partnership in Zadar, “Different perspectives towards cooperation”.
Read more...

14 Jun 2016

En nordmann i Øst Europa

Hvordan er sivilsamfunnet i østeuropeiske land? Hva skal til for å bygge opp og styrke frivillige organisasjoner i land som Romania eller Bulgaria? Hvilken rolle kan slike organisasjoner spille i demokratiseringsprosesser? I artikkelen En nordmann i Øst Europa oppsummerer Lars Søftestad sine tanker om sivilsamfunnet basert på sin mangeårige erfaring fra internasjonalt arbeid med organisasjonsutvikling.
Read more...

01 Jun 2016

Trust takes time

An estimated 18,000-20,000 individuals provide paid sexual services in Poland. Some sources quote as many as 150,000-160,000, with the number of escort agencies approximating 15,000. People offering paid sexual services are susceptible to a number of hazards in every imaginable area of life: physical, psychological and social. In 2015, a project to assist sex workers commenced in Warsaw in cooperation with the Norwegian PION, Prostitutes Interest Organization.
Read more...

01 Jun 2016

We began dreaming

The Głogów-based Association for Children and Young People CHANCE began implementing their Lower Silesian Campaign Against Hate Speech in 2014 together with Amnesty International Norway. The project targeted young people aged fifteen and sixteen.
Read more...

Page 1 of 10